Nowości wydawnicze - Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 25(4)2017

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukażą się Zeszyty Naukowe nr 25(4)/2017. Najnowsze wydanie składa się z piętnastu artykułów:
- Andrzej Ładyżyński - „Gdy macie babcie - to się nie trapcie", czyli o roli dziadków w rodzinie
- Grażyna Maciak - Współpraca środowisk wychowawczych - szkoła i rodzina
- Kornelia Hübscher - Rodzina „we wsparciu psychologicznym" - między koniecznością a potrzebą
- Jolanta Bielawska - Zaburzenia psychiczne u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane zagadnienia komunikacyjne w opiece medycznej nad pacjentem
- Jolanta Bielawska - Pacjent z niepełnosprawnością intelektualną w wieku starszym. Problemy komunikacji
- Małgorzata Wieczorek, Joanna Żółtańska, Małgorzata Lesińska-Sawicka - Opieka pielęgniarska nad pacjentem dializowanym z powodu cukrzycowej choroby nerek - studium przypadku
- Kamila Sawka - Cyfrowa prezentacja dziedzictwa kulturowego Kresowian (przykład wicynian)
- Karina Sikora-Wojtarowicz, Blandyna Janko - W cyfrowej rzeczywistości edukacyjnej
- Małgorzata Pacer-Kaznowska - Wybrane aspekty ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej realizowanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie kontroli bezpieczeństwa w placówkach lotniczych
- Jan Targoński - Wybrane aspekty udziału Żandarmerii Wojskowej w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
- Tomasz Chłopecki - The legal position of the notary in the Second Republic - reform projects. The period 1918 -1923
- Larysa Gajewskaja, Natalia Szulga - Państwowa polityka edukacyjna Niemiec - cechy szczególne i kierunki wdrażania
- Tetyana Pantiuk - Dydaktyczno-wychowawcza praca z dziećmi, które ucierpiały wskutek nowoczesnych procesów migracyjnych w Ukrainie
- Tatiana Sawina - Wprowadzenie systemu zarządzania jakością ochrony zdrowia Ukrainy jako jednego z elementów państwowej polityki kadrowej
-Recenzja książki: Witold Kania (red.), Carbo et terra, laudamus Dominum. Nie tylko o węglu mowa, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2016, s. 142 autorstwa Marcina Hibnera.


To wydanie zamykają zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych.

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka