W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukaże się monografia pt. Zastosowanie kliniczne fizjoterapii w ortopedii i traumatologii autorstwa dra Grzegorza Koniecznego oraz dra Sebastiana Klicha.

Dla hospitalizowanych pacjentów najtrudniejszym okresem jest okres wczesnopooperacyjny, ponieważ wówczas pojawiają się największe ograniczenia. Część tych ograniczeń związana jest z osłabieniem organizmu, które występuje po zabiegu operacyjnym - nienaturalna ingerencja w tkanki zawsze jest traktowana jako agresja. Inne dotyczą czasowego ograniczenia lub zakazu wykonywania określonych ruchów w danym stawie. Kolejnym ograniczeniem jest ból, który pojawia się w mniejszym lub większym stopniu zarówno w bezruchu, jak i podczas ruchu. Ostatnie ograniczenie dotyczy sfery psychologicznej - pacjent lęka się wykonać jakiś ruch, aby nie zniszczyć pracy ortopedy wykonanej podczas zabiegu operacyjnego, tym samym uszkodzić samego siebie.

Niniejsze opracowanie ma ukazać studentom fizjoterapii oraz mniej doświadczonym fizjoterapeutom specyfikę pracy w warunkach szpitalnych, wśród pacjentów leczonych z powodu schorzeń narządu ruchu. Przedstawione w nim zagadnienia ujęto przystępnie, aby można je było sprawnie wprowadzić do praktyki fizjoterapeutycznej. W końcowych rozdziałach uwzględniono również postępowanie fizjoterapeutyczne w dalszych dobach po przebytym uszkodzeniu narządu ruchu.

 

 

 

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka