W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukażą się Zeszyty Naukowe nr 31(2)/2019.

 

      Najnowsze wydanie składa się z dwudziestu pięciu artykułów:

 • Maria Borczykowska-Rzepka, Beata Skwarek - Młodzież gimnazjalna w obliczu niepełnosprawności członka rodziny - doniesienie z badań nad samotnością rodzeństwa dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • Katarzyna Sępowicz-Buczko, Renata Kamińska - Poczucie bezpieczeństwa uczniów klas trzecich szkoły podstawowej,
 • Wanda Grelowska - Wartości pedagogiki humanistycznej i ich znaczenie dla współczesnej edukacji w opiniach badanej młodzieży,
 • Małgorzata Bujnowska - Analysis of the selected risk factors for myocardial infarction depending on gender,
 • Anna Kowal Orczykowska - Filozofowanie jako metoda kształtująca kulturę duchową oraz społeczną uczniów i szkoły,
 • Małgorzata Bujnowska - Comparative analysis of coronary angioplasty delays,
 • Bogumiła Wnukowska, Katarzyna Karbowa - Dobór gazowych silników kogeneracyjnych z wykorzystaniem metod optymalizacji wielokryterialnej,
 • Bogumiła Wnukowska, Michał Czosnyka - Role of a rational energy economy in an industrial plant,
 • Agnieszka Chęć-Małyszek - Kultura społeczeństwa sieci a bezpośrednie kontakty społeczne,
 • Beata Mucha - Kultura komunikacyjna w Internecie w środowisku akademickim -refleksje badawcze,
 • Julia Trzcińska, Sandra Wolna - Aktywność ambasad RP w mediach społecznościowych jako element dyplomacji cyfrowej,
 • Regina Korzeniowska - Rola stowarzyszenia we wspieraniu działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły w stosunku do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Bernadeta Botwina - Formy nowoczesnej komunikacji w życiu młodych ludzi - szanse czy zagrożenia?,
 • Svitlana Shchudlo, Maria Futysh - Mental Health of Adolescents in Ukraine and Poland: Comparative Analysis of Internalizing and Externalizing Disorders,
 • Valentina Stets - Украинcкий опыт работы c cемьям, воcпитывающим детей c инвалидноcтью (из практики работы Дрогобычcкого Добровольного общеcтва защиты детей и молодежи c инвалидноcтью "Надежда"),
 • Uwe Geis-Schroer - Die verpflichtende Ganztagsschule - elterliche Erziehung vs. staatliche Aufsicht,
 • Tatyana Wilhelmovna Lisnivska - Формирование потенциала учителя в условиях современных изменений,
 • Johanna Zeller - Auswirkungen des § 4a Schulgesetz Baden- Württemberg auf die Grundschulen - Eine Gegenüberstellung der herkömmlichen Betreuungskonzepte und der neuen Ganztagsgrundschule,
 • Jakub Jankowski - Wpływ mediów społecznościowych na kulturę i subkultury,
 • Paweł Olbrycht, Artur Raś - Przestępczość zorganizowana jako zagrożenie bezpieczeństwa publicznego,
 • Igor Hrebtij - Основные методологические подходы к исследованию влияния децентрализации на региональное развитие,
 • Piotr Kwiatkowski - Reprezentacja łączna w odniesieniu do art. 39 kodeksu cywilnego,
 • Marek Błaszczak, Antoni Świć - Koncepcja wykorzystania stopu kobaltu w paramagnetycznych konstrukcjach nośnych separatorów magnetycznych,
 • Yuriy Vovk - Systemowe spojrzenie na proces zarządzania osobowością,
 • Andrzej Szczepański - Komitet Wyborczy Wyborców MN 2018.

Wydanie zamykają zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych.

                     

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka