Zasady etyki publikacyjnej

Ghostwriting i guest autorship

Dbając o jak najwyższy poziom merytoryczny monografii wydawanych w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, a także w odpowiedzi na zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwracamy uwagę na etykę w nauce i wdrożyliśmy procedury zabezpieczające przed zjawiskami „ghostwriting" i „guest autorship".

 

„Ghostwriting" to zjawisko polegające na nieujawnieniu nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, była rzeczywistym autorem lub współautorem pracy. Zjawisko to dotyczy również nie wskazania roli osoby wnoszącej wkład w powstanie publikacji poprzez podziękowanie zamieszczone w publikacji.

 

„Guest authorship" polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład w publikację był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca.

 

Aby zapobiec zjawiskom tzw. ghostwriting i guest autorship, w wypadku artykułów będących wynikiem pracy co najmniej dwóch autorów prosimy autorów o złożenie odpowiedniego oświadczenia o ich wkładzie w powstanie publikacji (Oświadczenie autora/autorów).

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka