Publikacja składa się ze zbioru artykułów o treściach odnoszących się do ważnej społecznie problematyki koniecznych przemian w procesie wychowania dzieci i młodzieży w związku z wyzwaniami obecnego wieku. Współczesny świat stoi bowiem w obliczu wielu sytuacji, które stanowią olbrzymie zagrożenie dla bezpiecznego wzrastania dzieci i młodzieży. Eskalacja niebezpiecznych dla ich prawidłowego funkcjonowania zjawisk prowadzi do wzrostu zaburzeń w zachowaniu, w tym agresji i przemocy, podatności na negatywne wpływy środowiska lub wycofania, poczucia braku przynależności i osamotnienia.

Wiedza dostarczona czytelnikowi z zakresu obszaru prawno-społecznego ma na celu pogłębienie i upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń oraz sposobów udzielania pomocy a także podejmowania wielowymiarowych działań na rzecz zapobiegania wszelkim zjawiskom godzącym w prawidłową realizację procesu wychowania, co w dzisiejszych czasach stanowi priorytet pojawiający się nie tylko w wymiarze wewnętrznym danego kraju, ale także zewnętrznym.

Każdy z prezentowanych artykułów stanowi twórczy wkład i nowe spojrzenie na proces wychowania (przez pryzmat współczesnych uwikłań) oraz w efekcie - jego udoskonalenia. Publikacja pokazuje również konieczność silnego aksjologicznego uzasadnienia procesu wychowywania. Co więcej - możliwe i konieczne jest wychowanie do pokoju, w duchu powinności wobec dobra. Teoretyczne aspekty wzbogacone są tekstami zbudowanymi w oparciu o badania własne autorów.

Kierując niniejszą publikację do szerokiego grona odbiorów, redaktorzy opracowania wyrażają nadzieję, iż przyczyni się ona do zgłębienia wiedzy o wychowawczym charakterze prawa.
               
     
I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka