W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały się Zeszyty Naukowe nr 32(3)/2019.


Najnowsze wydanie składa się z dwudziestu pięciu artykułów:

 • Agnieszka Kos, Ewa Rawska-Pilarczyk - Procedura odwoławcza od decyzji wybranych organów państwowych sprawujących kontrolę przedsiębiorcy,
 • Agnieszka Kos - Przegląd wybranych metodyk zarządzania projektami,
 • Paweł Kobes - Funkcje kuratora w postępowaniu z nieletnimi,
 • Alfred Skorupka - Czy empatia jest potrzebna w zarządzaniu?,
 • Anna Duda- Łyszczyk - Metoda Charlesa Blissa jako sposób komunikacji w grupie przedszkolnej- innowacja pedagogiczna pt. W zachwycie ciszy budzi się piękno słów- w pięknie słów zasypia cisza,
 • Marek Brylonek - Południowy Sudan: droga do niepodległości i bieżące problemy bezpieczeństwa,
 • Ivan Balykin - Fighting joining of teens to destructive online communities,
 • Marta Górska - Weryfikacja danych podczas zawierania umów internetowych i bezpieczeństwo danych w sieci,
 • Oksana Zelena, Maryana Hrynio - Formation of the participant type of political culture of Ukrainian youth,
 • Piotr Zamelski - Pedagogika prawa: paternalizm normodawcy czy relatywizm normy?,
 • s. Mariola Bach CSFN, Maciej Maciejewski - Wychowania do wartości jako praca,
 • Wiktoria Qader - Parental Trolling - wybrane zagadnienia prawne,
 • Yaroslav Komarnytskyi, Nazariі Yurchyshyn - Transformation of forms of political participation of younth in present-day Ukraine,
 • Yurii Sheliazhenko - Academic autonomy and perspectives of interdisciplinary research: mathematical analysis of law,
 • Alfred Skorupka - Miłość - wsparcie czy przeszkoda w pracy zawodowej,
 • Inna Dolianovska - The influence of political and economic factors on the rights of children in Ukraine and the world: characteristics and ways of warning,
 • Natalia V. Stepanenko - The child rights violations in the zone of militarity conflict,
 • Rafał Krakowski - Wybrane aspekty rozwoju napędów alternatywnych dla jednostek morskich,
 • Barbara Kaczmarczyk, Piotr Szczepański, Marlena Dąbrowska - Wybrane zagadnienia cyberbezpieczeństwa,
 • Andrzej Szczepański - Bezpieczeństwo społeczne mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem społeczności romskiej (cygańskiej),
 • Cezary Stiepowikow - Specyfika wojskowego transportu paliw lotniczych oraz wykorzystywanych środków technicznych,
 • Stanisław Osyk - Научные подходы к формированию культуры здоровья,
 • Marek Siuta - Glider accident - emergency medical rescue action,
 • Mariusz Chomoncik, Wiesław Poparda, Wojciech Pasiut, Antoni Krejpcio - Ewakuacja osób poszkodowanych z pojazdów ciężarowych,
 • Veronika Horielova - Legal Clinic: A new look at education and upbringing in Ukraine.

Wydanie zamykają zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych.

      
I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka