W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukaże się publikacja pt. Dziecko i jego szczęście. Refleksje w kontekście 100-lecia TPD pod redakcją naukową dr Małgorzaty Buchli.

Oddana do rąk czytelnika publikacja pt. Dziecko i jego szczęście. Refleksje w kontekście 100-lecia TPD jest wyjątkowa pod wieloma względami. Przede wszystkim dlatego, że wpisuje się w czas świętowania Jubileuszu 100-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i nawiązuje do jego dorobku. Obchody trwały od 3 marca 2018 roku do 19 października 2019 roku i odbywały się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Punktem kulminacyjnym obchodów była Gala Jubileuszowa, która odbyła się 8 czerwca 2019 roku w Warszawie i ukazywała przebogaty dorobek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na przestrzeni 100 lat. Były przemówienia potomków założycieli stowarzyszenia, były filmy przedstawiające historię TPD w poszczególnych dekadach, były podziękowania i odznaczenia dla najbardziej zasłużonych działaczy. Jednak stuletniej historii i ogromu przedsięwzięć, jakie na przestrzeni tych lat były podejmowane dla dobra dziecka przez TPD, nie sposób wyczerpać na jednej gali, na jednej konferencji czy opisać w jednej książce. Warto zatem podejmować kolejne inicjatywy przybliżające dorobek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W nurt takich właśnie działań wpisuje się niniejsza publikacja. Stanowi ona swego rodzaju kontynuację rozważań dotyczących tego najstarszego stowarzyszenia w Polsce. Podejmuje różne zagadnienia będące kluczowymi wśród wielu obszarów działalności TPD, takie jak: prawa dziecka i ich ochrona, prawa i obowiązki w rodzinie, wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami, idea dobra dziecka oraz przykład współpracy TPD z uczelnią wyższą.


Publikację rozpoczyna tekst pt. Praca na rzecz dzieci to ciągłe wyzwanie będący zapisem wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka RP Marka Michalaka wygłoszonego podczas konferencji „Dziecko w potrzebie" zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 21 listopada 2018 roku.


Na uwagę czytelnika zasługuje również tekst pt. Idea dobra dziecka w działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci autorstwa mgra Zygmunta Pyszkowskiego - Wiceprezesa Zarządu Głównego TPD, który w bogaty i szczegółowy sposób przedstawia dorobek stowarzyszenia.


W publikacji znajduje się również wyjątkowy tekst pt. Kodeks Rodzinny (projekt) efektem ewolucji praw dziecka, którego autorem jest współautor tegoż projektu Kodeksu Rodzinnego, jednocześnie Wiceprezes Zarządu Głównego TPD - prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko. Z punktu widzenia rozwoju prawa w Polsce artykuł jest nie do przecenienia. Fascynujące jest to, z jakich ekspertów składała się Komisja Kodyfikacyjna Prawa Rodzinnego, z kim współpracowała, jakie były poszczególne etapy jej pracy oraz jak olbrzymi wysiłek wykonała, pracując społecznie przez sześć lat.


Warto zatrzymać się także przy tekście dr Piotra Zamelskiego pt. Prawa i obowiązki w rodzinie - władza, odpowiedzialność, równość, który zwraca uwagę na zagadnienie stosunków w rodzinie i zachęca do analizy antropologiczno-aksjologicznej szczególnie trzech zasad normujących relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi: władzy, odpowiedzialności i równości.


Szczególnie cenne treści zawiera również tekst pt. Geneza organizacji i formy działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dziecka z niepełnosprawnością, którego autorem jest prof. dr hab. Jacek Kulbaka. W tekście czytelnik znajdzie historię troski TPD o dzieci z niepełnosprawnościami, opisaną w sposób mistrzowski, z niezwykłą dbałością o fakty i szczegóły.


Zachęcamy także do lektury artykułu dr Beaty Skwarek pt. Zaangażowanie społeczne studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy na przykładzie współpracy z legnickim oddziałem TPD. Tak jak w swojej stuletniej działalności, tak i dzisiaj TPD szeroko współpracuje z różnymi podmiotami i instytucjami. Przykładem takiej współpracy są wspólne przedsięwzięcia Oddziału TPD w Legnicy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy. Artykuł opisuje zaangażowanie studentów w przykładowe działania pomocowe na rzecz podopiecznych TPD.


Publikację zamyka tekst dr Małgorzaty Buchli pt. Działalność Studenckiego Koła TPD przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy będący niejako kontynuacją poprzedniego, również opowiada o przykładowych działaniach podejmowanych przez studentów zrzeszonych w SKTPD. Szczególnie interesujące wydają się wypowiedzi samych studentów, które szeroko cytuje autorka. W tekście znajdziemy między innymi odpowiedzi na pytania: jak młodzi ludzie traktują swój udział w strukturach TPD i co dla nich znaczy bycie członkiem tego stowarzyszenia.


Książka pt. Dziecko i jego szczęście. Refleksje w kontekście 100-lecia TPD jest pozycją wyjątkową. Przede wszystkim ze względu na swój jubileuszowy charakter oraz niezwykle interesujące treści podjęte przez autorów. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest stowarzyszeniem wybitnym, z ogromnym dorobkiem, nic dziwnego zatem, że stanowi źródło wielu badań i analiz naukowych. Niniejsza publikacja wpisuje się w nurt opracowań dotyczących działalności tego stowarzyszenia i jest przyczynkiem do dalszych refleksji.

 

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka