W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukażą się Zeszyty Naukowe nr 33(4)/2019. Najnowsze wydanie składa się z dziesięciu artykułów:


- Andrzej Szczepański - Działalność Centrum Dokumentacji Romskiej jako forma zapewnienia bezpieczeństwa społecznego mniejszości romskiej (cygańskiej) w Legnicy,
- Beata Skwarek, Maria Borczykowska-Rzepka - Adolescents' perception of parenting styles as a correlate of their styles of coping with stress (Percepcja postaw rodzicielskich przez dorastających w fazie adolescencji jako korelat ich stylu radzenia sobie ze stresem),
- Robert Gwardyński - System bezpieczeństwa państwa w ujęciu prakseologicznym,
- Robert Gwardyński - Zarządzanie bezpieczeństwem w kontekście bezpieczeństwa państwa,
- Grzegorz Matuszek - Kryminalistyczne wykorzystanie zapisów monitoringu wizyjnego na przykładzie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach,
- Szymon Leonik, Michał Smoczok - Mezoterapia cienkoigłowa - zastosowanie kliniczne ze szczególnym uwzględnieniem terapii blizn potrądzikowych,
- Maciej Michnej, Anna Kuczaj - Koncepcja planowania zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie gminy miejskiej Tarnów,
- Karolina Kafara, Maciej Kędziora - Transport materiałów niebezpiecznych statkami powietrznymi,
- Maciej Grzywna - Wybrane rozwiązania konstrukcyjne ograniczające intensywność procesu zużycia kół jezdnych zestawów kołowych pojazdów szynowych,
- Marcin Hibner - Studenckie koło naukowe w oczach studentów na przykładzie SKN „Bezpieczna Ściana".


Wydanie zamykają zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych.

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka