W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukażą się Zeszyty Naukowe nr 34(1)/2020. Najnowsze wydanie składać się będzie z 11 artykułów:


- Maria Borczykowska-Rzepka, Beata Skwarek, Elżbieta Borczykowska - O zjawisku samotności wśród młodzieży z chorobami skórno-nerwowymi - rozważania teoretyczno-empiryczne,

- Iwona Twarogowska-Wielesik - Trudności wynikające z wdrożenia systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w zakładach wytwarzających produkty tradycyjne i regionalne,

- Renata Myrna-Bekas - Podejmowane formy aerobiku a wyzwalanie emocji przez studentki Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,

- Paweł Lubiewski - Bezpieczeństwo państwa - reminiscencje,

- Kacper Podgórski - Wybrane instytucje w Polsce odpowiedzialne za zapobieganie i zwalczanie terroryzmu,

- Paweł Lubiewski, Aneta Dróżdż - Zagrożenie - rozważania na gruncie teorii,

- Aleksandra Baran - Możliwości usprawnienia podsystemu transportu i ruchu wojsk w zakresie planowania i organizowania transportu nienormatywnego w Siłach Zbrojnych RP,

- Karolina Lis - Numer alarmowy 112 - zapewnienie bezpieczeństwa na poziomie europejskim,

- Monika Hejduk - Zakres znaczeniowy porządku publicznego,

- Joanna Litarowicz - Edukacja na rzecz bezpieczeństwa,

- Marcin Hibner - Recenzja książki „Czas wolny górników kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Po pracy trzeba było coś robić".


Wydanie zamykają zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych.

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka