W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukaże się książka pt. Edukacja muzyczna w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wybrane zagadnienia autorstwa dr Aleksandry Adamskiej-Osady.

Muzyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pełni pierwszoplanową rolę integrującą. Rolę tę możemy dostrzec na wielu poziomach procesu edukacyjnego i wychowawczego - muzyka konsoliduje grupę, łączy obszary edukacyjne, treści kształcenia. Edukacja muzyczna jest nieodzownym elementem kompleksowego modelu kształcenia - może być swoistym centrum w edukacji między przedmiotowej. W muzycznym świecie śpiewu, tańca, ruchu muzycznego, zabawy, poznawanie i uczenie są ciekawe i wciągające!

Niniejsza praca ma charakter przystępnego przewodnika metodycznego, przeznaczonego zarówno dla studentów studiów pedagogicznych (specjalność edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna), jak również nauczycieli chcących ugruntować i pogłębić swoją wiedzę z zakresu edukacji muzycznej. Jest to skrypt metodyczny zawierający najważniejsze informacje o muzyce, pomocny w realizacji podstawy programowej nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Edukacja muzyczna jest bardzo ważnym elementem wpływającym na harmonijny rozwój dziecka. Może również - w dobie zawirowań wartości - ukierunkowywać na promocję muzyki klasycznej, podpowiadać określone działania, które uwrażliwią i obudzą w dzieciach potrzebę obcowania ze sztuką.

Zamiarem autorki jest zwrócenie uwagi na synkretyczny charakter muzyki, stąd propozycje metodyczne nawiązujące do treści różnych dziedzin (edukacji polonistycznej, plastycznej, przyrodniczej). Skrypt zawiera podstawowe informacje, objaśnienia oraz ćwiczenia i zabawy muzyczne łatwe do zrealizowania zarówno na zajęciach w trakcie studiów pedagogicznych, jak i w przyszłej pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. W nauczaniu najmłodszych zabawy muzyczno-ruchowe, śpiew, gra na instrumentach stanowią nieodzowny element edukacji, dogodny punkt wyjścia do przyswajania wiedzy (z zakresu różnych dziedzin), a zarazem naturalną potrzebę dziecka do wyrażania, ekspresji, przekazywania własnych emocji.

Zamieszczone w opracowaniu materiały nutowe, teksty literackie pochodzą z różnych źródeł - są to zarówno pozycje wykazane w bibliografii, jak również materiały autorskie. Materiały, które nie są opatrzone przypisami (przykłady nutowe, fotografie, grafiki) to opracowania własne.

Kształtować gust muzyczny, kreować działania muzyczne - in genere artystyczne - oznacza również wartościować, odkrywać świat upodobań i pasji artystycznych kształtujących osobę i charakter. Umieć odnaleźć swój rodzaj muzyki, swoje upodobania muzyczne - to umieć również odnaleźć swój świat i swoje miejsce w świecie kultury.  

dr Aleksandra Adamska-Osada, pedagog, absolwentka Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (1996), doktor nauk humanistycznych Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2008). Od 2010 roku prowadzi zajęcia w zakresie edukacji muzycznej na kierunku Pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Muzykę postrzega w szerokim kontekście kulturowym - jako jeden z ważniejszych elementów konstytuujących świat wartości.

        

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka