Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy

z wyższą punktacją Index Copernicus International

 

„Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy" zostały zgłoszone do ewaluacji w bazie Index Copernicus Journal Master List 2019, której wynikiem jest przyznana punktacja ICV 2019: (Index Copernicus Value) - 80,03.

Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny eksperckiej. Dla przypomnienia, ICV za rok 2018 wynosił 77,41.

Maksimum punktów przyznano „Zeszytom Naukowym" w kategorii jakość wydawnicza. Bardzo dobrze, na poziomie 100% zostały ocenione takie kryteria jak metadane artykułów, przejrzystość struktury artykułów, jakość wykresów i tabel oraz prezentacja instrukcji dla autorów. Równie dobrze zostały ocenione takie kategorie jak standardy, stabilność wydawnicza, digitalizacja oraz umiędzynarodowienie.

„Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy" otrzymały także punkty za indeksację w bazach czasopism: The Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH), BazEkon, BazHum oraz Index Copernicus Journal Master List. Ponadto czasopismo zostało wprowadzone do polskiej bazy cytowań POL-index a także jest dostępne w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazują się cyklicznie od 2007 roku i mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego. Zamieszczane w nich artykuły naukowe odzwierciedlają przede wszystkim kierunki badań zarówno nauczycieli akademickich PWSZ im. Witelona w Legnicy, jak też autorów z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich.

 

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka