Przygotowana dla Czytelników publikacja jest pierwszą z trzech pozycji o charakterze naukowo-dydaktycznym zaplanowanych w ramach serii „Doba Iwana Franki" oraz projektu „Od ziemi Witelona do ziemi Iwana Franki" realizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy i Державний історико-культурний заповідник „Нагуєвичі" (Państwowy Historyczno-Kulturowy Rezerwat „Nahujowice") w partnerstwie z Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu. Wydanie publikacji sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

Autorami monografii opracowanej w dwóch wersjach językowych - polskiej i ukraińskiej - są: dr Beata Skwarek - adiunkt Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy, wykładowcy Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki - dr Bogdan Lazorak - dyrektor Muzeum Iwana Franki w Nahujowicach i mgr Tetiana Lazorak - starszy pracownik naukowy Muzeum Iwana Franki.

Zgodnie z założeniami metodologii historycznej, tematyka książki koncentruje się na opisie biografii z zachowaniem kolejności chronologicznej przedstawionych wydarzeń, z wykorzystaniem metody filologicznej i argumentum ex silentio. Jej powstanie jest wynikiem wieloletnich badań naukowych historii Drohobycza okresu austriackiego obejmujących ważne aspekty historii społeczeństwa miejskiego: przedsiębiorczości, systemu samorządu miejskiego, partii i grup politycznych (tj. sfery publicznej), polskiej społeczności miejskiej.

Dominującym wątkiem publikacji są losy jej bohatera - Jana Niewiadomskiego wplecione w rzeczywistość gospodarczą, społeczną, polityczną, kulturową, narodowościową itp. miasta. Postać z jednej strony mało znana w historii Drohobycza badanego okresu, z drugiej interesująca - od początkującego piekarza, który odnosi duży sukces jako przedsiębiorca, poprzez karierę urzędnika miejskiego i lokalnego polityka, w wielu dziedzinach działacza społecznego, kierującego się ideałami patriotyzmu, do objęcia i piastowania funkcji burmistrza, jednocześnie uczestnika Powstania Styczniowego 1863/64. Część pracy poświęcono opisowi architektonicznych cech willi Jan Niewiadomskiego, która stanowi element historycznego i kulturowego krajobrazu współczesnego miasta.

W opracowaniu ujawniono również nieznane informacje upamiętniające mieszkańców Drohobycza - uczestników Powstania Styczniowego i zachowujące pamięć o tym wyjątkowym wydarzeniu w historii narodu polskiego.Niewątpliwym atutem publikacji jest wykorzystanie cennych źródeł archiwalnych, materiałów prasowych oraz ilustracyjnych pochodzących z prywatnych zbiorów, w tym przede wszystkim z rodzinnego archiwum Niewiadomskich, które wprowadzono do obiegu naukowego po raz pierwszy.

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka