Wydawnictwo naszej Uczelni wydało książkę okolicznościową pt. „Nadija Skotna - Doctor Honoris Causa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy".

Publikacja powstała z okazji nadania Doktoratu Honorowego Profesor Nadiji Skotnej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy.

Po raz pierwszy w historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy nadany zostanie tytuł Doctora Honoris Causa. Korzystając z przepisów Konstytucji dla Nauki - po raz pierwszy nasza Uczelnia nada tę najwyższą godność akademicką Pani profesor dr hab. Nadiji Skotnej, Rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu im. Iwana Franki.

Tytuł ten powszechnie uważa się za największe wyróżnienie, jakie może nadać uczelnia osobom szczególnie zasłużonym, których osiągnięcia wykraczają daleko poza ich własne środowisko działania, a przy tym zasłużonym dla Uczelni, która ten tytuł nadaje. Decyzja o wyróżnieniu tym tytułem jest zawsze poprzedzana szczegółową analizą osiągnięć i zasług kandydata.

To uroczyste wydarzenie będzie podsumowaniem trwającej blisko dwadzieścia lat współpracy między obiema Uczelniami. Wspólne działania zaowocowały już wieloma ciekawymi inicjatywami, między innymi w zakresie organizowania konferencji naukowych i tematycznych, sesji popularnonaukowych czy paneli dyskusyjnych, których celem było poruszanie ważnych problemów społecznych, upowszechnianie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie nauki i kształcenia.

Polsko-ukraińskie sąsiedztwo i rozwijająca się na wielu płaszczyznach i szczeblach współpraca między naszymi Uczelniami przyniosły obu stronom wiele wymiernych korzyści. Szczególnie istotne były działania podejmowane na polu łagodzenia historycznych zawiłości, efektem których stało się zrozumienie, przełamywanie barier oraz podejmowanie wysiłku w dochodzeniu do prawdy.

Nadija Skotna - Doctor Honoris Causa

 

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka