Nabór wniosków do Rocznego Planu Wydawniczego Uczelni na 2021 rok

Zgodnie z Regulaminem Wydawnictwa PWSZ im. Witelona w Legnicy ogłoszono nabór wniosków do Rocznego Planu Wydawniczego Uczelni na 2021 rok.


Zgłoszenia publikacji należy składać u pana Przemysława Kulona - Sekretarza Rady Wydawniczej do dnia 30 listopada 2020 roku, w pokoju nr 119 w budynku C.


Formularze zgłoszeń są dostępne u Sekretarza Rady Wydawniczej, tel. 76 723 23 43, e-mail: kulonp@pwsz.legnica.edu.pl Formularze można również pobrać ze strony internetowej Wydawnictwa - http://wydawnictwo.pwsz.legnica.edu.pl, w zakładce Pliki do pobrania (załącznik nr 2 i załącznik nr 3).

Przed zgłoszeniem publikacji do Rocznego Planu Wydawniczego na 2021 rok proszę o zapoznanie się z zarządzeniem nr 102/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Zarządzeniem nr 57/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, mając na uwadze § 5 tego zarządzenia.

 

Autorzy publikacji, ujętych w Planie Wydawniczym Uczelni na rok 2020, którzy nie dostarczyli do Wydawnictwa PWSZ im. Witelona w Legnicy komputeropisów swoich dzieł, powinni na nowo ubiegać się o ujęcie ich w Rocznym Planie Wydawniczym na 2021 rok.


Załączniki:

 

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka