W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukażą się Zeszyty Naukowe nr 38(1)/2021. Wydanie składać się będzie z 8 artykułów:

- Kornelia Hübscher - Osamotnienie dziecka w przestrzeni gabinetu pomocy psychologicznej w narracjach terapeutów,

- Wojciech Mucha - Uwarunkowania prawne, instytucjonalne oraz praktyka pracy pracownika socjalnego z klientami pomocy społecznej

- Alfred Skorupka - Wybrane aspekty filozoficzne psychoterapii Gestalt,

- Paweł Lubiewski, Aneta Dróżdż - Dywersja i sabotaż - istota oraz wzajemne relacje

- Andrzej Szymczyk - Prawno-organizacyjne aspekty funkcjonowania policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych oraz doprowadzania do nich osób w celu wytrzeźwienia ,

- Grzegorz Sambor - Przedmiotowy zakres bezpieczeństwa ustrojowego Rzeczypospolitej Polskiej

- Aneta Dróżdż - Krótka historia polskich formacji chroniących organy kierownicze państwa,

- Marcin Hibner - Recenzja książki: Piotr Rygus, Aleksandra Goniewicz „Czarna pamięć - górnicze miejsca pamięci", Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2020, s. 166.

 

Wydanie zamykają zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych wydań Zeszytów Naukowych.

Zobacz pełne wersje artykułów 

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka