Nowości wydawnicze - Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 39(2)2021

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały się Zeszyty Naukowe nr 39(2)/2021. Wydanie składa się z 8 artykułów:

- Julia Druszcz, Marcin Liberacki - Istota daktyloskopii w ujęciu działań Policji,

- Bogusław Kogut - Ratownictwo górskie, jaskiniowe i wysokościowe - służba, organizacja, obszary działania,

- Marcin Jurgilewicz, Robert Socha, Radomír Ščurek - Bezpieczeństwo zgromadzeń w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej - uwarunkowania administracyjnoprawne,

- Daria Rogowska - Motywacja pracownicza w świetle wybranych perspektyw teoretycznych. Szkic problematyki,

- Jakub Szremski - Sprawa administracyjna materialna w ujęciu abstrakcyjnym a sprawa administracyjna materialna w ujęciu konkretnym,

- Olga Suchomlińska - Wasyl Suchomliński jako reprezentant ukraińsko-polskich więzi pedagogicznych,

- Antonina Sityuk - База данных энергетических и эксплуатационных характеристик общественных зданий: перспективы развития в целях государственной политики энергоэффективности (Baza danych charakterystyk energetycznych i operacyjnych budynków użyteczności publicznej: perspektywy rozwoju dla celów polityki efektywności energetycznej państwa),

- Oksana Kravchenko - Role of parents in the education of students under pandemic conditions (Rola rodziców w edukacji uczniów w warunkach pandemii).


Wydanie zamykają zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych wydań Zeszytów Naukowych.

Zeszyty Naukowe nr 39(2)/2021

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka