W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazała się książka pt. Arteterapia i życie. Historia osobista autorstwa dr hab. Wity Szulc.


Tematem książki jest refleksja nad różnymi aspektami zjawiska arteterapia, w perspektywie historycznej, obejmująca również analizę autorskiej koncepcji kulturoterapii, inaczej arteterapii opartej na kulturze, przedstawiona na szerokim tle panoramy życia autorki. Autorka bowiem uważa, że tak jak sztuka jest wyrazem najgłębszych uczuć i myśli twórcy, tak również każda z różnych koncepcji arteterapii jest wynikiem doświadczeń życiowych jej autora, odzwierciedla jego stosunek do świata i zazwyczaj ma w sobie coś bardzo osobistego.


Część I zawiera podstawowe fakty i wydarzenia z historii arteterapii anglo-amerykańskiej i polskiej z wyszczególnieniem arteterapii wizualnej, biblioterapii i muzykoterapii, eksponujące pionierów tych dziedzin, których nazwiska ulegają już zapomnieniu.


W części II Autorka przedstawia własną drogę do arteterapii w przeświadczeniu, że na jej zainteresowanie arteterapią wpłynęły doświadczenia z okresu dzieciństwa i młodości, atmosfera domu, w jakim się wychowała, czas historyczny, a przede wszystkim ludzie, wśród których żyła. W końcowych rozdziałach części II przedstawione są narodziny idei arteterapii opartej na kulturze i pierwsze próby jej realizacji w Akademii Medycznej w Poznaniu.


Część III poświęcona jest wprowadzaniu i programom pierwszych w Polsce studiów arteterapeutycznych. Mowa jest również o badaniach i popularyzacji arteterapii pedagogicznej w PWSZ im. Witelona w Legnicy.


Część IV to przegląd najważniejszych, począwszy od roku 1992, kończąc na roku 2020, światowych konferencji organizowanych przez ECArTE i EMTC. Oprócz omówienia treści wystąpień konferencyjnych są tam zawarte impresje autorki na temat krajów i miast, w których odbywały się te konferencje.


Autorka zatroskana jest występującym w polskim piśmiennictwie na temat arteterapii zjawiskiem plagiaryzmu i kończy książkę słowami wiary w nowe pokolenie arteterapeutów kreatywnych, którzy tworzyć będą historię polskiej arteterapii opartą na pracach oryginalnych i źródłach kompletnych.


Dr hab. Wita Szulc - w latach 2011 - 2018 pracowała na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Na zaproszenie uczelni zagranicznych miała wykłady gościnne w Konserwatorium we Lwowie, Uniwersytecie „Tor Vergata" w Rzymie, Uniwersytetach Pedagogicznych w Wilnie (Litwa), Żytomierzu (Ukraina), Ljepai (Łotwa).


Pracując w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy prowadziła badania w środowisku nauczycieli Dolnego Śląska nad arteterapią stosowaną w szkołach oraz zajęcia dla studentów zagranicznych z Włoch i Turcji w ramach programu Erasmus i na Uniwersytecie Cukurova w Adanie (Turcja). Występowała z referatami lub posterami na kilkudziesięciu konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.


Należy do grona prekursorów arteterapii i kształcenia arteterapeutów na poziomie akademickim w Polsce. Twórczyni koncepcji „Arteterapii opartej na kulturze", inaczej „Kulturoterapii". Specjalizuje się w biblioterapii i łączonych formach arteterapii (Mixed Arts Therapies) oraz badaniach nad historią, teorią i metodologią arteterapii.


Była współzałożycielką i pierwszą prezes Stowarzyszenia Autoterapeutów Polskich „Kajros". W latach 1998 - 2012 reprezentowała Polskę w Europejskim Komitecie Muzykoterapii EMTC. Od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej współpracuje z ECArTE (European Consortium for Arts Therapies Education) jako regionalny a następnie globalny przedstawiciel tej organizacji.


Jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma Nordic Journal of Music Therapy i przewodniczącą Rady Naukowej Przeglądu Biblioterapeutycznego. Jest autorką ponad 250 publikacji w tym ponad 10. książek, m.in.: Kulturoterapia; Sztuka i terapia; Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji; Arteterapia jako dyscyplina akademicka; Arteterapia - narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki; Arteterapia oparta na wiedzy; Kajros i arteterapia; Wiedza o arteterapii dla pedagogów i promotorów zdrowia.

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka