Zgodnie z Regulaminem Wydawnictwa PWSZ im. Witelona w Legnicy ogłoszono nabór wniosków do Rocznego Planu Wydawniczego Uczelni na 2022 rok.

Formularze zgłoszeń są dostępne u Sekretarza Rady Wydawniczej, tel. 76 723 23 43, e-mail: kulonp@pwsz.legnica.edu.pl. Formularze można również pobrać ze strony internetowej Wydawnictwa - http://wydawnictwo.pwsz.legnica.edu.pl, w zakładce Pliki do pobrania (załącznik nr 2 i załącznik nr 3).

Przed zgłoszeniem publikacji do Rocznego Planu Wydawniczego na 2022 rok proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 102/20 Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Zarządzeniem nr 57/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, mając na uwadze §5 tego zarządzenia.

Autorzy publikacji, ujętych w Planie Wydawniczym Uczelni na rok 2021, którzy nie dostarczyli do Wydawnictwa PWSZ im. Witelona w Legnicy komputeropisów swoich dzieł, powinni na nowo ubiegać się o ujęcie ich w Rocznym Planie Wydawniczym na 2022 rok.

Załączniki:


1. Załącznik nr 2 - Zgłoszenie publikacji do Planu Wydawniczego

2. Załącznik nr 3 - Ankieta autorska

3. Załącznik nr 6 - Oświadczenie autora - autorów

4. Zarządzenie nr 102 20 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

5. Zarządzenie nr 57 20 z dnia 09.06.2020 - w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka