Kierownictwo Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Kierownik Działu Promocji i Wydawnictw
mgr Mirosław Szczypiorski

Przewodniczący Rady Wydawniczej
prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz

Redaktor Naczelny Wydawnictwa
dr Wioletta Drzystek

Sekretarz Wydawnictwa
mgr Przemysław Kulon

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka