Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy uzyskały siedem punktów w opublikowanym 23 grudnia 2015 roku wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części. W pierwszej - A - opublikowano liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR). Część B - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF). Ostatnia - część C - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zostały sklasyfikowane w części B, z liczbą przyznanych punktów 7.

Czasopismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazuje się od 2007 roku. Jego zadaniem jest przede wszystkim upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego nauczycieli akademickich PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Zeszyty Naukowe indeksowane są w 3 bazach: CEJSH (The Central European Journal of Social Science and Humanities), BazEkon oraz BazHum. Czasopismo zostało wprowadzone również do systemu POL-Index, który umożliwia obliczenie Polskiego Współczynnik Wpływu (PWW). W 2017 roku zostanie on uwzględniony w ocenie czasopism z Części B Wykazu Czasopism Punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jednocześnie będzie pierwszym polskim indeksem cytowań pozwalającym mierzyć siłę oddziaływania poszczególnych tytułów.

Ponadto wydania Zeszytów Naukowych dostępne są na stronie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej i Wydawnictwa PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Wcześniej, czasopismo zostało zgłoszone do procesu ewaluacji w bazie Index Copernicus Journal Master List 2014, której wynikiem jest przyznana punktacja ICV (Index Copernicus Value) - 49,86 (wartość znormalizowana 5,48).

Zeszyty Naukowe mają charakter ponad wydziałowy i ponad uczelniany, stanowią forum, na którym prezentuje się najnowsze wyniki badań naukowych.

Dotychczas ukazało się 17 numerów Zeszytów Naukowych. Wydawnictwo jest recenzowane i już trwają prace redaktorskie nad kolejnymi wydaniami. Organami koordynującymi wydawanie Zeszytów Naukowych są Komitet Redakcyjny i Rada Naukowa.

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka