W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazał się Poradnik dla autorów prac dyplomowych autorstwa prof. zw. dra hab. inż. dr h. c. Stanisława Urbana i dr inż. Wiesława Ładońskiego.


Praca jest podręcznikiem akademickim o charakterze przewodnika metodycznego, przeznaczonym dla studentów wszystkich kierunków studiów piszących prace dyplomowe: licencjackie, inżynierskie, magisterskie, końcowe na studiach podyplomowych oraz prace przejściowe.


W zamiarze jej autorów ma ułatwić studentom pokonywanie trudności napotykanych podczas realizacji procesu tworzenia prac dyplomowych. Ma wskazać studentom jak należy postępować na poszczególnych etapach przygotowania i opracowywania prac, od których napisania oraz obrony zależy ukończenie kilkuletnich studiów. Jest to więc podręcznik do seminariów dyplomowych, które mają przygotować ich uczestników do napisania dobrej pracy dyplomowej.


Podręcznik ma interdyscyplinarny charakter. Zawiera zestaw wiedzy niezbędnej do tworzenia prac dyplomowych z wielu dyscyplin naukowych oraz liczne porady praktyczne. Uwzględniono w nim wszystkie etapy tworzenia prac, w tym: przygotowanie do pisania pracy, wybór tematu pracy, planowanie pracy, studiowanie literatury, zbieranie informacji i materiałów źródłowych, prowadzenie badań naukowych i ich dokumentacja, pisanie pracy, sprawdzanie, poprawa i doskonalenie pracy. W podręczniku zwrócono też uwagę na niektóre problemy poboczne związane z pisaniem prac dyplomowych, które są bardzo ważne i wywierają duży wpływ na sprawny przebieg ich tworzenia. Zaliczyć do nich należy: wybór promotora pracy dyplomowej, współpracę studentów z promotorami, konsultacje naukowe, metody badań naukowych i prawo autorskie w odniesieniu do prac dyplomowych.


Obok niezbędnego zasobu wiadomości teoretycznych przedstawiono liczne porady praktyczne, których źródłem jest długoletnie doświadczenie zawodowe i pedagogiczne autorów książki.
Podręcznik zawiera wiele wskazówek, które nie mają charakteru zaleceń, są natomiast praktycznymi radami jak poradzić sobie w rozwiązywaniu różnych problemów związanych z tworzeniem prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich.


Książkę pisano głównie z myślą o studentach przygotowujących prace dyplomowe i uczestniczących w seminariach dyplomowych. Stąd nadano jej formę poradnika metodycznego. Ale też adresowano ją do nauczycieli akademickich prowadzących seminaria dyplomowe i pełniących funkcje promotora prac dyplomowych różnego typu. Może być przydatna dla początkujących nauczycieli akademickich, którym może pomóc w przygotowaniu do realizacji badań naukowych oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

 

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka