Nowosci wydawnicze - Nauczyciel współczesnej szkoły. Szanse i zagrożenia

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazała się książka pt. Nauczyciel współczesnej szkoły. Szanse i zagrożenia autorstwa dra Marka Kazimierowicza.


Publikacja opracowana została z myślą o nakreśleniu obrazu nauczyciela szkoły współczesnej na co dzień zmagającego się z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością edukacyjną. Jej treść powstała w oparciu o własne przemyślenia i doświadczenia zawodowe autora, jak również z wykorzystaniem opinii wielu znanych i cenionych autorów opisujących istotne problemy współczesnego nauczyciela. Treść publikacja stanowić może przedmiot krytycznej analizy porównawczej wizji nauczyciela idealnego z wizją nauczyciela rzeczywistego.


Książka zawiera wieloaspektową analizę zagadnień zawodu nauczyciela, na którą składają się rozważania dotyczące usytuowania nauczyciela w przepisach prawa, jak również jego osobowości i autorytetu oraz funkcji i zadań realizowanych w przestrzeni edukacyjnej szkoły i jej otoczeniu społecznym. Analizowane są także problemy dotyczące rozwoju zawodowego, kompetencji oraz awansu zawodowego w aspekcie efektywności pracy. Poruszono również kwestie odnoszące się do autonomii, innowacyjności i jakości pracy nauczyciela oraz zjawiska wypalenia zawodowego. Publikację zamyka rozdział poświęcony tworzeniu pozytywnego wizerunku nauczyciela i promocji szkoły.


Badania prowadzone wśród nauczycieli pokazują, iż przestrzeń edukacyjną szkoły w znacznej części wypełniają nauczyciele, którzy nie posiadają wystarczającej wiedzy i umiejętności, aby rozwiązywać problemy dydaktyczno - wychowawcze uczniów, mają kłopoty z komunikacją interpersonalną oraz znaczące braki w zakresie przygotowania metodycznego. Trudność sprawia im zaplanowanie i przygotowanie zajęć, jak również opracowanie planu wynikowego (rozkładów materiału). Obce są im metody oceniania, sposoby indywidualizowania wymagań i pracy uczniów oraz motywowania ich do uczenia się.


Książka w głównej mierze adresowana jest do studentów pedagogiki, nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół, pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli organów prowadzących odpowiedzialnych za oświatę samorządową oraz osób, które chcą poznać specyfiką pracy nauczyciela współczesnej szkoły.

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka