W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały się Zeszyty Naukowe nr 21(4)/2016.

Numer składa się z dziesięciu artykułów:

- Daria Zielińska-Pękał - Dylematy w prowadzeniu badań uczestniczących,

- Marek Szalkiewicz - Polimaty - internetowe źródło wiedzy,

- Mariusz Hubert Kupniewski - Rozważania nad ewolucją człowieka w kontekście wybranych zagadnień rozwoju technologii,

- Marek Szalkiewicz - Problematyka wychowania w koncepcji pedagogicznej Heliodora Muszyńskiego,

- Marta Ciecierska, Dorota Derewiaka, Beata Drużyńska, Ewa Majewska, Jolanta Kowalska, Rafał Wołosiak - Analiza i ocena problemu występowania zagrożeń fizycznych w żywności na podstawie raportów Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) z lat 2012 - 2015,

- Przemysław Jankowski - Ongoing identity i ongoing reality? Cyberprzestrzeń jako nowa rzeczywistość społeczna,

- Ernest Magda - Od idei community policing do edukacji dla bezpieczeństwa w działalności polskiej policji,

- Radosława Rychlewska - Dochodzenia online, czyli o działaniach śledczych internautów,

- Natalia Kolada - Kształtowanie duchowości jednostki w instytucji ruchu dziecięcego problemy i perspektywy rozwoju,

- Oksana Krawczenko - Edukacyjna, wychowawcza i kulturotwórcza działalność Proletkultu (1917-1932): analiza pojęciowo-kategorialna.

W numerze jest również zamieszczona relacja z konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych wyzwań i praktycznych działań lokalnego systemu", która została zorganizowana 11 października 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Ponadto w Zeszytach Naukowych nr 21(4)/2016 dostępny jest tekst pt. Kunsttherapie an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft Alfter autorstwa prof. dr. Haralda Grubera.

W artykule przedstawiono możliwe ścieżki edukacyjne w zakresie arteterapii (BA i MA) na Uniwersytecie Alanus w Alfter / Bonn. Artykuł daje wgląd w strukturę i warunki ramowe kształcenia akademickiego w tej dziedzinie, a także zwraca uwagę na treści i warunki strukturalne które należy założyć w celu zapewnienia prowadzenia długoterminowego tego typu studiów. Szczególnie dla stosunkowo niedawno wprowadzonych przedmiotów specjalistycznych, które obejmują działania terapeutyczne, należy stworzyć akademicką ścieżkę edukacyjną w celu uzasadnienia ich w dłuższej perspektywie w systemie opieki zdrowotnej i społecznej.

Dodatkowo w Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 21(4)/2016 znajduje się recenzja książki pt. Psychologiczne aspekty akcji ratowniczych w podziemnych zakładach górniczych, Wydawnictwa Politechniki Śląskiej.

Numer zamykają zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych.

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka