W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały się Zeszyty Naukowe nr 22(1)/2017.


Numer składa się z piętnastu artykułów:


- Jerzy Buczko - Opinie młodzieży polskiej i niemieckiej dotyczące wzajemnych relacji w perspektywie bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej,
- Beata Skwarek, Jerzy Herberger - Wybrane zaburzenia wieku dziecięcego i młodzieńczego - rodzaje, uwarunkowania i przeciwdziałanie,
- Stanisław L. Stadniczeńko - Ochrona praw dziecka wynikająca z art. 19 Konwencji o prawach dziecka oraz art. 72 Konstytucji RP,
- Stanisław Urban - Dzierżawa ziemi rolniczej w Polsce,
- Marek Żak - Propaganda polskiego wychodźstwa do Brazylii w świetle miesięcznika „Morze" (1924- 1939),
- Beata Skwarek, Wita Szulc - Arteterapia w pracy pedagogicznej,
- Marta Baranowska - John Stuart Mill o pragnieniu bycia sobą w społeczeństwie,
- Beata Skwarek, Jerzy Herberger, Katarzyna Sępowicz-Buczko - Konflikty w rodzinie jako czynnik kształtujący poczucie bezpieczeństwa u gimnazjalistów,
- Jacek Chojnacki - Status operatorów bezzałogowych statków powietrznych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego,
- Beata Skwarek, Maria Borczykowska-Rzepka - Samotność czynnikiem ryzyka zachowań agresywnych wśród wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- Joanna Kocemba - Demokratyzacja instytucji krytyki teatralnej wskutek upowszechnienia Internetu,
- Karolina Baraniak - Terytorium, autonomia terytorialna i zwierzchnictwo terytorialne w naukach politycznych,
- Leszek Kilanowski - Meteorologiczne zabezpieczenie działań bojowych lotnictwa,
- Rafał Kubik - Kontrola pobytu cudzoziemców na czas określony w Polsce a konstytucyjna zasada ochrony rodziny w świetle unormowań prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych,
- Евгений Сулима (Yevgeniy Sulima), Максимилиан Шепелев (Maximilian Shepelev) - Военный мятеж в турции: внешние факторы и последствия (Bunt wojskowy w Turcji: czynniki wewnętrzne i skutki).

Numer zamykają zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych.

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka