W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukażą się Zeszyty Naukowe nr 23(2)/2017. Najnowsze wydanie składa się z piętnastu artykułów:


- Kazimiera Jaworska - Państwowe Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych Przy Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Legnicy,

- Natalia Kordala, Włodzimierz Bednarski - Nanoemulsje roślinnych olejków eterycznych oraz ich zastosowanie w utrwalaniu żywności,

- Iwona Sierpowska - Sytuacja socjalnoprawna rodziny a problem ubóstwa,

- Dawid Ślusarczyk - Kompozycje polichóralne w XVII-wiecznej Polsce,

- Katarzyna Sępowicz-Buczko, Beata Skwarek - Wychowanie dzieci i młodzieży do bezpieczeństwa w ujęciu aksjologicznym,

- Anita Stefańska - Teatroterapia - wokół celów i sposobów realizacji,

- Mirosława Furmanowska - Terapia zabawą (ludoterapia),

- Anna Rojewska-Nowak - Terapia tańcem i ruchem kluczem do świata wewnętrznego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD),

- Katarzyna Plucińska, Agnieszka D. Fok - Mandala w sztuce i w terapii,

- Elwira Grzelecka - Partycypacja w kulturze dzieci z rodzin alkoholowych - w jakościowej strategii badawczej,

- Blanka Rzewuska - Neoplemiona fanów, czyli o tym, jak przenika się świat online i offline na przykładzie wybranych społeczności,

- Łukasz Kaszkowiak - Badanie subkultur w Internecie na przykładzie społecznego świata fantastyki,

- Tomasz Chłopecki - Myśl polityczna i prawna obozu rządzącego w Polsce w latach 1935 -1939. Zarys problematyki,

- Karolina Muzyczka - Ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez likwidację barier architektonicznych,

- Marcin Hibner - Wykorzystanie diagramu Pareto - Lorenza do analizy postojów /przestojów odstawy urobku.


To wydanie zamykają zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych.

 

 

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka