„Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy" z wysoką punktacją Index Copernicus International

„Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy" zostały zgłoszone do ewaluacji w bazie Index Copernicus Journal Master List 2016, której wynikiem jest przyznana punktacja ICV 2016: (Index Copernicus Value) - 71,81.


Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny eksperckiej. Dla przypomnienia, ICV za rok 2015 wynosił 59,72. Nastąpił zatem wzrost punktacji o 12,09.
Maksimum punktów przyznano „Zeszytom Naukowym" w kategorii jakość wydawnicza. Bardzo dobrze, na poziomie 100% zostały ocenione takie kryteria jak metadane artykułów, przejrzystość struktury artykułów, jakość wykresów i tabel oraz prezentacja instrukcji dla autorów. Równie dobrze zostały ocenione takie kategorie jak standardy, digitalizacja oraz umiędzynarodowie.


„Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy" otrzymały także punkty za indeksację w bazach czasopism: The Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH), BazEkon, BazHum oraz Index Copernicus Journal Master List. Ponadto czasopismo zostało wprowadzone do polskiej bazy cytowań POL-index a także jest dostępne w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.


Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazują się cyklicznie od 2007 roku i mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego. Zamieszczane w nich artykuły naukowe odzwierciedlają przede wszystkim kierunki badań zarówno nauczycieli akademickich PWSZ im. Witelona w Legnicy, jak też autorów z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich.


W wykazie czasopism naukowych MNiSW z 2016 r. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zostały umieszczone w części B w poz. 2121 i za publikację w tych Zeszytach uzyskuje się 7 punktów.

 

 

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka